اسامي كانديداهاي انجمن اولياءومربيان به ترتيب آراء

 

1-آقاي علي آبادي            154 راي

2-آقاي نقيبي                  136 راي

3-آقاي مختاري               132 راي

4-آقاي علمدار               104 راي

5-آقاي چكنه                 97 راي

6-آقاي ابوالفضلي            86 راي

7-آقاي موسوي               72 راي

8-خانم صفارمقدم            70 راي

9-خانم تقي پور              50 راي

10- خانم كريمي                29 راي

11-   خانم آقاشريف              21 راي

12-خانم فارسي                 18 راي

 

 

خوش آمديد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان كلاس پنجم آزمون هاي آنلاين تا

 

16 فروردين مهلت دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازديد مديران يكشنبه 92/12/11 

 

شنبه 92/12/10 

 

 

 

 

 

جلسه بسيج سه شنبه 92/12/6

 

 

 

 

 

((با تشكر از اولياي دانش آموز مائده عارفخاني

 

كه مارادرضبط سرود همگاني ياري نمودند.))

  

 

 

((باتشكر از اوليا ودانش آموزاني كه

 

 

درضبط سرود همگاني مارا

 

ياري نمودند.))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

براي آگاهي ازتاريخ برگزاري آزمون ها به قسمت مرآت مراجعه نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي مطالعه مطلبي درمورد تكاليف روي صفحات زيركليك كنيد

 

صفحه اول

 

صفحه دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دختراي گلم يك خبر خوب

براي ديدن خبرخوب اينجاراكليك كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامي  پذيرفته شدگان درمدراس تيزهوشان ونمونه دولتي

سال تحصيلي 92-91

 

رديف

ششم سوسن

ششم نرگس

نمونه

تيزهوشان

نمونه

تيزهوشان

1

يگانه دولت آبادي

ياسمن جان نثار

شميم سادات اكرامي

صبا تكلو ابدالي

2

فرشته طالبي

صبا اميدوار

يگانه بازوبندي

هانيه سادات رسولي

3

الهام قدمياري

يگانه عبداله آبادي

نگين جهاني شرق

مبينا رشيدي كيا

4

 

ناديا نصيب پور

زهرا صديقي

ناهيد زهاني

5

 

نفيسه نيك ذات

 

هانيه سهيلي مقدم

6

 

مهديه پريان

 

نگار قبديان

7

 

آيدا قائمي

 

مريم قندهاري

8

 

سيما سيرجاني

 

رحيمه محمدي

9

 

سيمين تاتاري

 

مهسان مروج الشريعه

10

 

بهاره بياتي

 

 

11

 

حانيه محمدآبادي

 

 

12

 

زهرا نصرآبادي

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پايان 

 

 

 

 

آدرس : نیشابور-شهرک بسیج-کوشش-کوشش 10
تلفن : 0551-6619110
آدرس رايانامه : baharesalimi659 yahoo com